Vejby Lokalråd

Næste møde i Lokalrådet

Dagsorden til lokalrådsmøde mandag den 21. september 2015, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby

 

1.        Godkendelse af referat fra sidste møde.

a.        Kommentar til referatet fra sidst fra Margit Kildevang Kristensen: Margit fortsætter i 2015 eller indtil VIF har fundet en ny repræsentant. Referatet kan forstås, så Margit fortsatte længere.

 

2.        Meddelelser: Møde vedr. flygtninge tirsdag den 22. september i frivillighedscenter Helsinge.

Se vedhæftet Dagsorden

 

3.        PR-aktiviteter: Nyt nummer af Vejby Nyt er uddelt. Deadline for stof til næste nummer, der uddeles 14.-15. november, er fredag den 23. oktober.

Hvordan er økonomien og fremtiden for Vejby Nyt.

 

4.        Løbende aktiviteter: Årets loppemarked sluttede søndag den 30. august. Årets indtægt blev på 3210,00 kr.

Beløbet overføres til lokalrådets konto.

Erik har fået en henvendelse fra ”Torvedage i Vejby” vedr. et evt. samarbejde til næste år. Der aftales et møde i løbet af efteråret.

Hvis Henvendelsen er skriftlig eller digital fremsendes den som bilag inden mødet.

Der holdes ”Høstmarked” lørdag den 26. september ved Vejby Gadekær. Loppemarkedet deltager ikke i dette arrangement.

Hvor dan kan lokalrådet hjælpe, hvor dan sikre vi opbakning.

 

5.        Nye rådssager: Bjørn Olsen er inviteret til vores møde, men efter aftale deltager Bjørn ikke, men han oplyser, at der har været 2 mulige købere til Vejby Station. Den ene køber vil indrette boliger i stationsbygningen, den anden vil lave en café/restaurant. Kommunen har fået ansøgninger om begge dele, men der er ikke kommet svar.

Debat om Eriks svar til Bjørn, der var enighed om at boliger var bedre end ingen ting, men det er ikke det samme som at anbefale boliger.

 

Sidste nyt vedr. de 3 projekter, der har fået tilskud fra Landsbypuljen. Anne og Leif orienterer om ”Kløverstier”. Erik fortæller om Kløversti-vandring 13.09.2015.

Hvad skal temaet være for Blå rute Interessepunkter skal have relation til tema.

 

 Der lægges blomsterløg lørdag den 26. september. Anne og Kirsten orienterer. Hvordan kommer vi videre med vinderforslaget ”Mindesmærke for P. C. Skovgaard”?

 

6.        Permanente aktiviteter: Inden deadline for næste nummer af Vejby Nyt indkalder Erik til et planlægningsmøde vedr. juletræet i Vejby Forsamlingshus.

 

7.        Kontakt til foreningerne (7.1 – 7.8)

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2.Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol.

7.4. VIF.

Flygtninge

VIF har talt om at finde en dato i oktober til et præsentationsmøde i Idrætshuset for nye flygtninge i byen. Det bliver måske i uge 42 eller uge 43 mandag, onsdag eller torsdag.

 

Bålplads

Der arbejdes videre på at etablere den bål/grill-plads vi har fået penge til fra Sjællandske Medier. Planen er også at genindføre Sankt Hans-bålet, evt. kombineret med ekstra "sommerfest-agtige" aktiviteter i dagene efter (23/6 er en torsdag næste år).

 

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben

 

8.        Kontakt til øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet.

Se hjemmeside: http://www.lokalforeningsraadet.dk/32881415

 

9.        Kontakt til kommunen: Det store dialogmøde fastsat til den 16. september er aflyst. Der er ikke fundet en ny dato endnu.

Se dagsorden i referat punkt 6

http://www.lokalforeningsraadet.dk/32881415

 

10.    Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

11.    Danske Landsbyer: Lis har udsendt nyhedsmail.

 

12.    Div. kontakter: Orientering fra LAG (Leif).

Næste møde 30/9 hvor næste pulje uddeles.

http://www.lag-halsnaes-gribskov.dk/

 

13.    Intern administration og økonomi

 

14.    Næste møde: Forslag: Mandag den 19. oktober

 

15.    Eventuelt.