Teknisk udvalgs dialoggruppe for kollektiv transport

Dialoggruppe for kollektiv transport

Referat fra møde 28-1-2013

DIALOGGRUPPE-MØDE 28.01.13

 

Dagsorden / Referat
Mødeforum Dialogforum for Kollektiv Trafik:
 • Teknisk Udvalg
 • Gribskov Gymnasium
 • Grundejerkontaktudvalget
 • Lokalforeningsrådet
 • Ældrerådet
 • Lokalbanen
Ordstyrer Bo Jul Nielsen
Referent Mikkel Zwergius Christensen
Fraværende
 • Skolebestyrelserne
 • Handicaprådet
 • Ungdomsrådet
 • Landliggersammenslutningen
 • Erhverv Gribskov

Pkt Dagsorden og referat
1 Velkomst og gennemgang af proces og økonomi for trafikbestilling
Ref.
Bo Jul redegjorde for tidsplanen, samt Teknisk Udvalgs beslutning om at få forelagt reviderede budget-overslag for henholdsvis søndagskørsel og kampagne for Flextur.
2 Kort runde blandt dialoggruppens medlemmer
Ref.
I lyset af et forventet mindre-forbrug på omkring 1 mio. kr. var der drøftelse af, hvilke indsatser, der vil kunne forbedre den kollektive trafik, følgende forslag blev præsenteret:
 • søndagskørsel på lokale linjer (evt. kun i sommerperioden)
 • kørsel midt på dagen på linje 363
 • opgradering af Flextur til 10 km for 24 kr.
 • flere sene afgange
 • forbedret adgang til funktioner ved ny Helsinge Skole
 • Der er udfordringer for gangbesværede med at nå under tunellen ved Helsinge Station, når de skal fra Lokalbanen til busserne.
3 Drøftelse af elev-befordring med kollektiv trafik
Ref.
Generel opbakning, men opmærksomhed om stoppesteder, gå-afstande og de mindste elever. Opfordring til at kommunikere de positive gevinster ved en overgang til befordring i kollektiv trafik:
 • mulighed for forbedring af den kollektive trafik
 • fleksibilitet for eleverne
4 Lokalbanen:
 • Status på visionsplan
 • Pendler-parkering
Ref.
 • Lokalbanen orienterede om arbejdet med bl.a. Hillerød Station, Hillerød Syd og krydsnings-station mellem Hillerød og Kagerup.
 • Gymnasiet blev opfordret til at kontakte Henrik Henriksen, når der ved særlige arrangementer på fredage er ekstraordinært behov for befordring omkring midnat. Dette kan muligvis lade sig gøre på samme måde som der om lørdagen er en sen afgang mellem Tisvilde og Hillerød.
 • Pendler-parkering blev drøftet både ved Høbjerg Hegn og Helsinge Nord
 • Skitser til bane mellem Græsted og Helsinge blev gennemgået