Lokalrådets Medlemmer.

Kontakt

Der er oprettet en google groups for lokalrådet
Ved at sende en mail til:
 vejby@googlegroups.com
Sender du mail til hele lokalrådet

 

Her kan du hvis du som bestyrelsesmedlem hvis du er medlem af gruppe læse alle tidliger meddelelser

https://groups.google.com/d/forum/vejby Hvis du vil i kontakt med det enkelte medlem kan de kontaktes på privat mail

 

Formand
Erik Malling Sørensen    
Vesterled 4, 3210 Vejby    
4870 6364    
e.mallings@mail.dk

Næstformand
Citta Flensted    
Melhøj Park  17, 3210 Vejby    
4070 1954    
cittaflensted@gmail.com
Repræsenterer: Melhøj Park

Kasserer
Lis Hansen    
Kælderbjergvej 19, 3210 Vejby    
4870 5854    
lispearl@lic-mail.dk

Sekretær
Bente Christoffersen    
Kælderbjergvej 18, 3210 Vejby    
4870 6496    
bec@outlook.dk    

Bent Madsen    
Møngevej 1, 3210 Vejby    
4059 5200    
info@bm-grafik.dk
Repræsenterer: Vejby Forsamlingshus / Vejby Nyt

Ulla Mynster
Lundehøj 23, 3210 Vejby
48706400    
ullam@besked.com
Repræsenterer: Trongårdsklubben

Werner Tønnesen    
Hyldeager 7,  23210 Vejby    
4870 8925
werner.toennesen@gmail.com                       
Repræsenterer: Trongårdsklubben

Eva Pahus    
Saxenkol 14  3210 Vejby    
48707973    
Eva.pahus@gmail.com
gfsaxkld@gmail.com    
Repræsenterer: Saxenkol/Kælderbjerg

Nanna Juel-Jacobsen    
Skræderbakken  9, 3210 Vejby            
48701836 / 20271087
pierre.nanna@live.dk    
Repræsenterer: Skolen

Niels Jørgen Larsen
if.vejby@gmail.com    
Repræsenterer: Idrætsforeningen

Gustaf  H. Larsen    
Kælderbjergvej  34,  3210 Vejby    
48706168    
eligus@hotmail.dk    
Repræsenterer:Vejby Borger- og Grundejerforening

Peiter Sørensen    
Svejåsen  12,  3210  Vejby    
22954119    
ipsr@get2net.dk    
Repræsenterer: Menighedsrådet

Kirsten Mousten    
Gammel Skolevej  7, 3210 Vejby    
4870 1404 / 2030 1344    
kirsten.mousten@gmail.com    
Repræsenterer: Vejby Nyt

Suppleant
Anne Grell    
Bogknoldevej  6,  3210  Vejby    
26367981    
Anne.grell@gmail.com

Suppleant
Mie Bauditz    
Hyldeager 7, 3210 Vejby    
4870 6400    
mie.bauditz@mail.dk

Email: