Rådets aktiviteter
Formål
Vejby Lokalråd skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet.
Det er rådets opgave at være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov der opstår i lokalsamfundet.


Lokalrådet har derfor som en aktivitets skabende aktivitet etableret et loppemarked.

Loppemarkedsgruppen består af medlemmer af Vejbylokalråd samt andre der har lyst til at deltage.
Har du god ide til loppemarkedet, eller vil du hjælpe, så kontakt lokalrådet.
Fokuspunkter

Fokuspunkter:

Vejby Lokalråd:

  • Stier – bevarelse af gamle stier og etablering af nye.
  • Aktivitetsskabende tiltag – f.eks. lokalrådets loppemarked samt støtte til ”Vejby spiser sammen”, hjemmesiden vejbynet og facebookgruppen vejbynet.
  • Aktiv deltagelse i samarbejde med de øvrige lokalråd, bylaug m.v. gennem Lokalforeningsrådet samt Gribskov Kommune.
  • Boligudvikling i Vejby samt i landsbyerne Ørby, Holløse og Mønge.
  • Ajourføring af pjecen ”Velkommen til Vejby”.
  • Etablering af opslagstavle ved Vejby Forsamlingshus.
Stier i Vejby Sogn
Et af Vejby Lokalråds Fokuspunkter er at bevare de stier der er, samt i fornødent omfang være med til at få anlagt flere hvor der er behov.
I 1981 udgav Helsinge Kommune 3. udgave af bogen Stier i
Helsinge kommune

Sti nr. 10 Holløselundstien.840 meter
Stien løber fra Holløselundvej til Tisvildevej

 

Sti nr. 11 Vincentstien.330 meter
Stien løber fra Heatherhill til Salgårdshøj

 

Sti nr. 12 og 13 Rågemarks og Dynmosestien. 2160 meter
Stien løber fra Askemosevejen

 

Sti nr. 14 Vejby kirkesti. 600 meter
Stien løber fra Møngevej til Kirkebakken


Sti nr. 15 Holløsestien. 1320 meter
Stien løber fra Askemosevejen i Holløse til Stationsvej i Vejby.
Skole og Kirkesti for beboerne i holløse by.

Sti nr. 16 Stavnshøjstien.
900 meter
Stien løber fra Kildevejen til Askemosevejen

Sti nr. 17 Ørbystien1720 meter
Stien løber fra Ørby til Vejby

Sti nr. 18 Julehøjstien1800 meter
Stien løber fra Åmosevejen  ved Ørby station til Stationsvej i Vejby