Velkommen til vejby
Kære ny Vejbyborger

Vejbynet er den digitale indgang til Vejby.

http://sites.google.com/site/vejbynet/


Vejby er en meget gammel by, hvis oprindelse fortaber sig i historiens tåger, - måske skal vi helt tilbage til sten-alderen, hvor Kattegat strakte sig længere ind i landet, og hvor Arresø endnu havde forbindelse med havet! Byen nævnes første gang i Kong Valdemars Jordebog fra begyndelsen af 1200tallet.

 

Byen ligger omkranset af fortidsminder i form af kæmpehøje og andre gravsætninger,  samt gamle klostre og kirker.

Det kan anbefales at sætte sig ind i byens historie via de lokalhistoriske kilder.

Helsinge-Gilleleje Lokalarkiv har en afd. i Helsinge . (Se mere på holbo.dk)

 

Vi har også en lokalhistorisk forening, Vejby-Tibirke Selskabet. (Mere information om foreningen og dens arbejde på vejby-tibirkeselskabet.dk)

 

Vejby Kirke er en stor, smuk og gammel kirke fra ca. år 1100. Der er to præster, som sammen dækker Vejby og Tibirke sogne. http://www.vejbykirke.dk/

 

Kirken ligger meget højt med en skøn udsigt over byen og de omkring-liggende marker. Kirken er en såkaldt VEJKIRKE, (se mere på kirkefondet.dk) og er derfor åben på hverdage i gravernes arbejdstid. I kirken ligger der en folder med en grundig beskrivelse af kirken.

 

Sankt Helene skole Vejby afd . er en veludbygget skole med undervisning fra 0. til og med 9. kl. (Se mere på sankt-heleneskole.dk)

I forbindelse med skolen ligger SFO, integreret institution, “Børnehuset Bakke
toppen” med plads til 100 børn, en privat legestue, samt Vejby hallen, der bruges flittigt. Dagplejen benytter også et hus på skolens område til legestue.

I løbet af sommerhalvåret afholder Vejby Lokalråds loppemarkedsgruppe i samarbejde med en af de ældste klasser loppemarked på skolen. Eleverne tjener på den måde penge til deres lejrskole.

 

Sundhedscenter “Trongården” er et moderne plejehjem med både gen-optræning, ergoterapi, besktyttede boliger og en afdeling for demente. Til Tron-gården er knyttet Trongård Klubben. (Se mere på trongaardklubben.dk)

Lidt udenfor Vejby i Lundehuset ligger desuden Gribskov Lægehus med 5 læger tilknyttet.

 

Idrætsforeningen , hvis hus ligger tæt på både hal og skole, tilbyder et bredt udvalg af sportsgrene, lige fra petanque og badminton over golf og bodytoning til billard og gymnastik for børn og voksne. (Se mere på vejbyif.dk).

 

Af andre foreninger i Vejby kan nævnes Holbo Herreds Væverforening, der bl.a. tilbyder kurser i pileflet og filtning.

(Se mere på holboherredsvaeverforening.dk)

Vejby Lokalråd

Vejby Lokalråd arbejder med emner af relevans for Vejby både lokalt og regionalt. I rådet sidder repræsentanter for foreninger, kirke og skole. Lokalrådet dækker hele Vejby Sogn. (Se mere om lokalrådets arbejde på vejbynet.dk)

Lokalrådet udgiver Vejby Nyt, der udkommer 4-5 gange årligt.

Forretningslivet i Vejby

Forretningslivet i Vejby byder på en stor REMA 1000, der er åben alle ugens dage året rundt med medicin udlevering fra Helsinge Apotek, samt salg af klippekort til HT området.

Derudover kan nævnes en tømmerhandel, automekanikere, VVS forretning, malere, tømrer og EL-installatører, en STATOIL med postudlevering, frisører samt forskellige alternative behandlere.

 

Vejby Forsamlingshus er et flot, gammelt hus med mere end 125 år på bagen. Huset danner rammen om mange af Vejbys aktiviteter, så som banko
spil, generalforsamlinger, dilettantforestillinger, lokalhistoriske Vejbyaftener og juletræsfester. Ved dårligt vejr rykker også den årlige Grundlovsfest fra Præstens Mark ind i de hyggelige lokaler. Forsamlingshuset er desuden valgsted ved folketings- og kommunalvalg.

http://www.vejbyforsamlingshus.dk/
 

Vejby Borger- og Grundejerforening , er byens ældste, - der er yderligere to i byen. Et gadekærslaug tager sig af vedligeholdelsen af gadekærsområdet

 

Lokalbanen forbinder Vejby med Tisvilde, Helsinge, Græsted, Hillerød, Helsingør og Hundested. Fra Hillerød er der hvert 10. minut S-tog til København. Der er også nogle få lokale buslinier.

 

Vejby Station og stationsområdet
er pt. under forandring. Lokale kræfter arbejder for at gøre stationen til et kultur- og servicecenter for Vejbyområdet.

http://vejbyportalen.dk/index.htm