Lokalforeningsrådet
Kommende møder
Vi har nu fået fastsat følgende datoer for kommende møder i Dialogforum for Lokalsamfund.

 
Referat fra 11 juni 2014

http://www.gribskov.dk/Gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257C05003D5A78&iD=C45B2F4A5EF57FC6C1257C59004E61C3


Den 18 september - det årlige dialogmøde

Den 18 oktober

Læs mere på Lokalforeningsrådets egen hjemmeside.

http://www.lokalforeningsraadet.dk/


Kontakt til kommunen
Grundlaget for samarbejdsfladen mellem de lokale foreninger og Gribskov Kommune er strategien for lokaldemokrati og inddragelse. Derfor er det overordnede formål med samarbejdsfladen, at Gribskov Kommune herigennem medvirker til at skabe rammer som støtter borgernes engagement i og bidrage til lokalsamfundet. Hermed understøttes vision om stærke lokalsamfund.

Gribskov Kommune opfordrer til at de lokale foreninge i Gribskov kommune samlet kan repræsenteres af Lokalforeninsrådet.
Lokalforeningsrådet på tur